Español | Català | Français | English

Presentació

Innovació en serveis de prevenció de drogues i reducció de riscos adreçats a joves mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Partint de les conclusions i les aportacions dels joves en el projecte Drojnet i en el programa cómoTVes, el projecte Drojnet 2 pretén utilitzar les TIC (missatges a mòbils, webs i xarxes socials virtuals) com a sistema de participació i d'implicació dels joves en l'elaboració i la difusió de missatges de prevenció i de reducció de riscos associats al consum d'alcohol, tabac i altres drogues entre els mateixos joves.